Nastavitve piškotkov

Spletna stran Vibeit uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. Posamezne namene lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Nastavitve«. Več o piškotkih pa lahko prebereš tukaj.

Pogoji poslovanja

Posodobljeno 10. December 2019

Identiteta in kontaktni podatki upravljalca

VIBEIT, spletna prodaja in distribucija, d.o.o., Flegeričeva ulica 2, 2250 Ptuj, matična št.: 7254750000, e-pošta: hi@vibeit.co.

Nameni obdelave in pravna podlaga

Podatke zbiramo, da lahko uporabnikom zagotovimo boljše storitve, ki vključujejo zagotavljanje podpore uporabnikom, odgovore na povpraševanja, celovitejše izboljšanje uporabniške izkušnje na naših spletnih straneh, avtomatično prilagoditev prikaza zaznani strojni opremi, zagotavljanje vsebin, ki jih smatrate kot zanimive in relevantne, vključno z oglaševalskimi in tržnimi sporočili, merjenje in izboljšave storitev družbe. Z namenom, da vam lahko ponudimo naše vsebine, ki so za vas bolj zanimive oziroma relevantne, uporabljamo podatke, zbrane od vas ali o vas, zato da z njimi predvidevamo oziroma sklepamo, katera področja vas zanimajo. Podatki se zbirajo tudi za namen izvajanja pogodbe z vsakokratnim uporabnikom (naročnikom izdelka).

VIBEIT obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznika . Upravljavec pridobiva podatke, ki niso potrebni za izvajanje pogodbe (piškotki, kontaktni podatki, ki bodo namenjeni ciljnemu oglaševanju) in podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe (osebni podatki, ki se zahtevajo in so potrebni za izvršitev naročila ter distribucijo naročenih izdelkov; kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na: ime in priimek, naslov, podatki o plačilnem sredstvu). V kolikor posameznik ne želi posredovati podatkov, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, VIBEIT ne more zagotoviti njenega izvajanja in izvrševanja naročil, oziroma posamezniku naročanje izdelkov preko spletne strani VIBEIT ali integrirane spletne prodajne platforme, ne bo omogočeno. Navedeno ne bo vplivalo na možnost posameznika za obiskovanje spletne strani VIBEIT ali integrirane spletne prodajne platforme.

Kategorije uporabnikov

Obiskovalci: so osebe, ki obiščejo spletno stran ali integrirano spletno prodajno platformo brez posredovanja osebnih podatkov, z izjemo piškotkov;

Registrirani uporabniki: uporabniki storitev upravljavca, ki z namenom ustanovitve uporabniškega profila preko spletne strani ali integrirane spletne prodajne platforme, posredujejo osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe ob vsakokratnem naročilu in se obdelujejo za namen ciljnega oglaševanja;

Enkratni kupci: uporabniki storitev upravljavca, ki osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe posredujejo le ob vsakokratnem naročilu brez namena ustanovitve uporabniškega profila ter podatke, ki se obdelujejo za namen ciljnega oglaševanja.

Zunanji obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos podatkov v tretje države

Poleg upravljavca in njegovih zaposlenih osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun lahko obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, izdelovalci in izvrševalci vaših naročil, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer, tiskarne, dostavne službe, upravljavci prodajnih mest, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki upravljavca pri izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, lahko imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in politiko zasebnosti upravljavca, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule ipd.

Rok hrambe osebnih podatkov

VIBEIT bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih VIBEIT podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov VIBEIT, ali posredovanjem zahtevka na naslov: info@vibeit.co, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov VIBEIT ali s posredovanjem zahtevka na naslov: info@vibeit.co. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Nazadnje posodobljeno: 26/03/2017

S spletno stranjo, ki gostuje na domenah www.vibeit.co, www.vibeit.io, www.vibeit.si, www.vibeit.eu (v vseh prihodnjih referencah spletne strani v teh splošnih pogojih, bo z navedbo vibeit.co mišljena spletna stran na vseh navedenih domenah), upravlja družba VIBEIT, spletna prodaja in distribucija, d.o.o. (skrajšana firma: VIBEIT, d.o.o.), Flegeričeva ulica 2, 2250 Ptuj, matična št. 7254750000, davčna št. SI 17633109. Družba VIBEIT, d.o.o. bo skladno s 5. členom Zakona o elektronskem poslovanju na trgu zagotavljala dostop do obveznih podatkov na strani »O nas«.

Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce vibeit.co in integrirane prodajne platforme družbe VIBEIT, d.o.o. na drugih spletnih straneh, kjer ta platforma deluje na podlagi dogovora med naročnikom storitev družbe VIBEIT, d.o.o. in družbo VIBEIT, d.o.o. (integrirana spletna prodajna platforma), glede na, vendar ne izključujoč vlogo obiskovalca spletne strani. Šteje se, da uporabnik soglaša s splošnimi pogoji z vsakokratnim obiskom in uporabo vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme. Takšno soglasje je nepreklicno in izkaz resnične volje uporabnikov in obiskovalcev vibeit.co. ali integrirane spletne prodajne platforme.

Družba VIBEIT, d.o.o. v vseh razmerjih, ki nastanejo preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme nastopa zgolj kot posrednica in izvrševalka naročil med naročniki njenih storitev in kupci blaga ali izdelkov, ki so kupcem na voljo na podlagi naročil naročnikov njenih storitev. Na nobeni točki ali v nobenem razmerju družba VIBEIT, d.o.o. ne nastopa kot lastnica blaga ali izdelkov, ki so kupcem na voljo preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme.

Spremembe pogojev

Družba VIBEIT, d.o.o., si pridržuje pravice do spremembe splošnih pogojev. V kolikor bodo pogoji spremenjeni, bodo uporabniki storitev o tem ustrezno obveščeni preko standardnih elektronskih komunikacijskih kanalov ali/in z obvestilom na spletni strani. Za nadaljnjo uporabo vibeit.co in storitev ponujenih na tej strani se šteje, da se strinjate s spremenjenimi pogoji. Na spletni strani bodo dostopni samo trenutno veljavni splošni pogoji, uporabnik vibeit.co pa lahko zahteva posredovanje pogojev, ki so veljali ob vsakokratni sklenitvi pogodbe.

Kupci

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki je uspešno opravila nakup preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme s katero upravlja družba VIBEIT, d.o.o..

Vrste uporabnikov

Kupci in obiskovalci vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme lahko koristijo storitve kot registrirani uporabniki ali uporabniki obiskovalci.

Uporabniki postanejo registrirani z registracijo uporabniškega računa preko spletnega obrazca, za kar bodo morali uporabniki izkazati svojo istovetnost s posredovanjem zahtevanih podatkov (e-poštni naslov, ime in priimek, stalni naslov) ter izbiro lastnega gesla za prijavo v uporabniški račun.  Registrirani uporabniki odgovarjajo za varnost in nedostopnost svojega gesla tretjim osebam. Družba VIBEIT, d.o.o. ne odgovarja za razkritje gesla tretjim osebam do katerega je prišlo iz naslova ravnanja uporabnikov.

Uporabnikom obiskovalcem za koriščenje storitev vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme ni treba registrirati uporabniškega računa. Pred zaključkom nakupa morajo družbi VIBEIT, d.o.o. preko naročilnega obrazca posredovati podatke, ki so potrebni za izvršitev nakupa in dostavo blaga oziroma izdelkov.

Postopek sklenitve pogodbe in možnosti za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pogodba se šteje za sklenjeno z opravljenim in potrjenim naročilom izdelka preko vibeit.co ali preko integrirane platforme za opravljanje nakupov na drugih spletnih straneh, s katero upravlja družba VIBEIT, d.o.o..

Postopek sklenitve:

 1. stranka pri posamičnem izdelku izbere število kosov, ki jih želi naročiti ter morebitne druge ponujene lastnosti (barva, velikost, ipd.),
 2. stranka pri posamičnem izdelku potrdi njegovo izbiro s klikom na gumb »v košarico«,
 3. z nakupom nadaljuje s klikom na ikono nakupovalnega vozička, kjer lahko ponovno pregleda naročen izdelek, njegovo ceno in določi ali spremeni število naročenih kosov,
 4. s klikom na gumb blagajna se prikaže celosten pregled naročenega izdelka, kjer ima stranka možnosti:
 5. pregleda izdelka, ki ga želi naročiti, njegove cene, število naročenih kosov, skupne cene naročenih izdelkov, ter strošek obračunenega DDV;
 6. izbrisa izdelka iz košarice (s čimer se zaključi postopek nakupa;
 7. vnosa kode kupona za ugodnosti iz prodajnih akcij;
 8. izračuna in izbire dostave izdelka;
 9. stranka vnese in pregleda vnesene osebne podatke in podatke za dostavo (v primeru registriranega uporabnika se podatki uvozijo avtomatsko);
 10. stranka izbere način plačila;
 11. prikaže se povzetek naročila;
 12. naročilo se potrdi;
 13. stranka prejme potrdilo o potrjenem račun na mail skupaj z obvestilom o možnosti uveljavljanja pravice skladno z 43.č členom ZVPot .

Varstvo potrošnikov

Določbe tega poglavja se nanašajo zgolj na kupce, ki skladno z veljavno zakonodajo ustrezajo definiciji potrošnika.

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od pridobitve posesti nad blagom obvesti družbo VIBEIT, d.o.o., da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik o uveljavljanju pravice do odstopa obvesti družbo VIBEIT, d.o.o. z nedvoumno in jasno izjavo o odstopu, preko standardnih komunikacijskih kanalov (e-pošta, navadna pošta), katerih naslovi so objavljeni na spletni strani vibeit.co.

Potrošnik mora blago, ki je bilo predmet nakupa od katere odstopa, nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po podaji izjave o odstopu, vrniti družbi VIBEIT, d.o.o., ki bo vračilo prejetega plačila izvedla najkasneje v 14 dneh po prejemu vrnjenega blaga. Stroški vračila blaga bremenijo izrecno potrošnika.

V kolikor potrošnik odstopi od nakupa, je upravičen do vračila celotne kupnine za blago, stroška najugodnejše metode dostave blaga in morebitnih drugih stroškov obdelave naročila. Stroški, ki predstavljajo razliko med cenovno najugodnejšo metodo in vsako drugo metodo dostave, ki jo ponuja družba VIBEIT, d.o.o..

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je to zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Natančnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe in učinkih odstopa od pogodbe so na voljo v Prilogi 1 teh splošnih pogojev poslovanja.

Obvezne informacije pred sklenitvijo pogodbe

Družba VIBEIT, d.o.o. bo pred sklenitvijo pogodbe s potrošnikom (nakupom) preko vibeit.co ali integrirane spletne prodaje platforme zagotavlja naslednje informacije:

1.     glavne značilnosti blaga bodo podane grafično in pisno v samem opisu izdelka;

2.     informacije o firmi, sedežu, naslovu opravljanje dejavnosti podjetja so kupcem na voljo tukaj;

3.     končna cena blaga vključno z davki bo kupcu predstavljena v samem opisu izdelka ter v postopku izvedbe naročila;

4.     o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja bodo potrošniku podani pred oddajo naročila in po izbiri blaga za nakup. Stroški so odvisni od velikosti, teže paketa in izbranega ponudnika storitev dostave, katerega izbere družba VIBET, d.o.o. po lastni presoji. Dodatni stroški iz naslova prevoza, dostave ali blaga, ki lahko nastanejo iz naslova ravnanja dostavne službe ali potrošnika samega bremenijo potrošnika;

5.     potrošnik ima pred plačilom navedene plačilne pogoje (v kolikor so ti potrebni), načine plačila, ter morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti dostave ali plačila, ki jih v trenutku nakupa podpira vibeit.co ali integrirana spletna prodajna platforma;

6.    o pritožbenem postopku, ki so potrošniku na voljo v poglavju »REKLAMACIJE IN PRITOŽBE« teh splošnih pogojev poslovanja;

7.     družba VIBEIT, d.o.o., potrošnikom odgovarja za stvarne napake skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo, ob čemer se potrošnik izrecno strinja, da razlike med predstavljenim blagom in prejetim blagom, kot so opisane v poglavju »POŠKODOVANI IZDELKI KOT POSLEDICA TISKA IN NJIHOVE OBDELAVE V PRODAJNEM POSTOPKU (DO PREDAJE IZDELKA DOSTAVNI SLUŽBI)« teh splošnih pogojev poslovanja, ne pomenijo ali predstavljajo stvarne napake;

8.     poprodajne storitve družbe VIBEIT, d.o.o. se nanašajo zgolj na podporo potrošnikom v primeru morebitnih pritožb ali reklamacij glede že izvedenega nakupa;

9.  dostop do digitalne vsebine preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme je potrošnikom na voljo preko vseh tipičnih digitalnih komunikacijskih tehnologij in programov, ki so splošno uporabni in znani za dostop do ponudnikov spletne prodaje. Družba VIBEIT, d.o.o. potrošniku ne odgovarja za morebitno zmožnost nedostopa do vsebina in blaga, ki jo ponuja na ta način, s čimer se potrošnik izrecno strinja;

10. stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva za dostopanje do storitev družbe VIBEIT, d.o.o. so odvisni od tarife vsakokratnega ponudnika internetnih storitev, s katerim ima potrošnik sklenjeno pogodbo in kot takšni niso odvisni od družbe VIBEIT, d.o.o.;

11. možnosti izvensodnega reševanja sporov so potrošniku na voljo v poglavju »IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV« teh splošnih pogojev poslovanja.

Načini plačila in odgovornost kupca za pravilne podatke

Nakup blaga preko spletne strani vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme je možen z vsemi plačilnimi sredstvi in načini plačila, ki jih v trenutku nakupa podpira prodajno mesto. Kupec odgovarja za pravilnost podatkov, ki so potrebni za izvedbo plačila.

Poslovna sposobnost

Fizične osebe v vlogi kupca lahko preko vibeit.co ali druge spletne strani z integracijo spletne prodajne platforme vibeit.co nastopajo samo osebe s poslovno sposobnostjo, kot je zahtevana skladno z vsakokratno zakonodajo za sklepanje pravnih poslov manjših vrednost, ki bistveno ne vplivajo na premoženjsko stanje kupca.

JAMSTVA IN ODGOVORNOST GLEDE VSEBINE SPLETNE STRANI IN INTEGRIRANE SPLETNE PRODAJNE PLATOFRME

Intelektualna lastnina

Lastniki motivov, ki so predmet tiska na ponujene izdelke so izključno naročniki storitev družbe VIBEIT, d.o.o.. Družba VIBEIT, d.o.o. ne odgovarja za morebitne kršitve ali poskuse kršitev avtorskih pravic, varstva blagovnih znamk, patentov, licenc in morebitnih drugih oblik intelektualnih pravic in pravic industrijske lastnine. Družba VIBEIT, d.o.o. si v poslovnih postopkih ves čas strogo prizadeva, da so vse naštete pravice njihovih imetnikov zavarovane in da ne prihaja do njihovih kršitev. Kljub temu se lahko zgodi, da naročniki storitev družbe VIBEIT, d.o.o. kršijo ali poskušajo kršiti naštete pravice. V takšnih primerih bo družba VIBEIT, d.o.o. sprožila postopke notranje kontrole in ustreznega sankcioniranja naročnikov. V kolikor menite, da je kršena ali lahko pride do kršitve katere izmed naštetih pravic, nas lahko obvestite na hi@vibeit.co.

Odgovornost za vsebino

Družba VIBEIT, d.o.o. ne odgovarja za motive, ki so predmet tiska na ponujene izdelke in bi lahko pomenili kršitev osebne nedotakljivosti in drugih pravic posameznika ali določenih skupin oseb.

Odškodninska in kazenska odgovornost v primeru zlonamerne programske opreme

Družba VIBEIT, d.o.o. si prizadeva in zavzema ustrezne tehnične ukrepe za neoporečnost programske opreme preko katere z  njo vzpostavljajo stike in opravljajo nakupe uporabniki njenih storitev ter kupci posameznih izdelkov na vibeit.co ali integrirani prodajni platformi na drugih spletnih straneh. V kolikor kljub prizadevanjem družbe VIBEIT, d.o.o. uporabniki njenih storitev ali kupec izdelkov pridobijo zlonamerno programsko opremo, družba VIBEIT, d.o.o. za morebitno nastalo škodo iz tega naslova ne odgovarja, s čimer se obiskovalci vibeit.co ali integriranje prodajne platforme na drugih spletnih straneh izrecno strinjajo. Obiskovalci se zavezujejo, da bodo ob in pred uporabo vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme na drugih spletnih straneh poskrbeli za ustrezno tehnično in programsko zaščito strojne in programske opreme.

Dostava

Družba VIBEIT, d.o.o. si pridržuje izrecno pravico, da dostavno službo za dostavo izdelkov, prodanih preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme na drugih straneh, izbere po lastni presoji.

Stroški dostave bremenijo kupca in bodo obračunani skupaj s plačilom izdelkov. Višina stroška dostave je kupcu naznanjena pred oddajo in potrdilom naročila.

Kupec bo o predvidenem roku dostave obveščen skupaj s posredovanim potrdilom o prejemu naročila. Predviden rok dostave je zgolj informativne narave in družbe VIBEIT, d.o.o. ne zavezuje, niti družba VIBEIT, d.o.o. ne bo odgovarjala za primere, ko bo informativni rok dostave prekoračen, bodisi iz razloga višje sile ali kateregakoli drugega razloga, s čemer se kupec izrecno strinja.  

Družba VIBEIT, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelkov, ki nastanejo kot posledica ali med samo dostavo. Vse zahtevke iz tega naslova mora kupec nasloviti neposredno na dostavno službo, ki je posamičen izdelek dostavila.

Poškodovani izdelki kot posledica tiska in njihove obdelave v prodajnem postopku (do predaje izdelka dostavni službi)

Družba VIBEIT, d.o.o. zavzema ustrezne postopke za izvajanja nadzora kvalitete izdelkov, katere ponuja preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme na drugih straneh in si prizadeva za najvišji možni nivo kvalitete tiska glede na tehnologijo, ki se je poslužuje. V kolikor kupec meni, da je prišlo do napake v postopku tiska v tej meri, da vpliva na končni izgled prejetega izdelka, lahko kupec skupaj s sliko prejetega izdelka o tem obvesti družbo VIBEIT, d.o.o., ki bo po presoji o upravičenosti navedb kupca po potrebi tudi nadomestila izdelek (za več glej poglavje »REKLAMACIJE IN PRITOŽBE«).

Za napako v tisku ne štejejo morebitna odstopanja med prikazano barvo ali barvami motiva preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforma na drugih straneh in barvo ali barvami na prejetem izdelku, katera izhajajo iz različnih programskih in tehničnih lastnosti ter zmogljivosti naprav za prikazovanje spletnih vsebin, s čimer se kupec izrecno strinja.

Izključitev odgovornosti družbe za ravnanje njenih zaposlenih, pogodbenih partnerjev, predstavnikov

Obiskovalci vibeit.co in integrirane spletne prodajne platforme na drugih straneh se odpovedujejo vsem odškodninskim zahtevkom zoper družbo VIBEIT, d.o.o. za škodo, ki bi nastala iz ravnanj njenih predstavnikov, zaposlenih ali pogodbenih partnerjev. Odpoved zahtevkom skladno s to določbo se ne nanaša na škodo za katero družba odgovarja skladno z veljavno zakonodajo.

Reklamacije in pritožbe

Družba VIBEIT, d.o.o si prizadeva za opravljanje storitev vrhunske kvalitete in zadovoljstvo tako kupcev kot naročnikov njenih storitev, zato bo vse morebitne pritožbe in reklamacije obravnavala strokovno in v najkrajšem možnem času.

Kupci, potencialni kupci, ali obiskovalci spletne strani vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme, lahko morebitne pritožbe, reklamacije in tudi predloge za izboljšanje naslovijo na družbo VIBEIT, d.o.o., preko e-pošte, na naslov: hi@vibeit.co, ali s pisno pošto na fizični naslov družbe.

Družba VIBEIT, d.o.o. si pridržuje pravico, da na reklamacije ali pritožbe, ki bi bile očitno neutemeljene ali bi bile podane z namenom oviranja poslovanja družbe ali izključnim namenom blatenja njenega imena ne odgovarja in v slednjem primeru kupce, potencialne kupce ali obiskovalce spletne strani obvešča, da bo o tovrstnem ravnanju obvestila pristojne organe in uveljavljala povračilo škode, ki bi ji v zvezi s tem nastala.

Reklamacije in pritožbe v zvezi z vsebino ali motivom prodanega blaga in izdelkov

Družba VIBEIT, d.o.o. deluje izključno po naročilih naročnikov njenih storitev in ne odgovarja za morebitne napake, zatrjevano škodo ali nastalo škodo, ki bi nastala iz naslova prodanega blaga ali izdelkov z vsebino za katere izdelavo prejme naročila. Kljub navedenemu je družba VIBEIT, d.o.o. s strani njenih naročnikov pooblaščena za razreševanje morebitnih sporov med kupci in naročniki, zato si bo prizadevala za strokovno, postopkovno hitro in ekonomično razreševanje sporov, ki bi morebiti nastali iz naslova nakupa blaga in izdelkov preko strani vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme. V kolikor razrešitev spora med naročniki storitev družbe in kupci, kljub posredovanju družbe VIBEIT, d.o.o. ne bo mogoča, bo družba kupcu posredovala podatke o njenem naročniku na katerega se reklamacija ali pritožba nanaša. Po posredovanju podatkov o naročniku lahko kupec v zvezi z dotičnim sporom naslavlja le še naročnika.

Izvensodno reševanje sporov

Družba VIBEIT, d.o.o. skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne pristaja na katerokoli obliko izvensodnega reševanja sporov s potrošniki, ki bodo ali bi nastali iz naslova koriščenja storitev in nakupa izdelkov, ki jih ponuja preko svoje spletne strani ali preko integracije z drugimi spletnimi ponudniki storitev ali izdelkov, niti ne priznava kateregakoli izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov za pristojnega o odločanju o sporih s strankami, ki imajo naravo potrošnika.

Povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov lahko najdete tukaj.

Salvatorna klavzula

Če sodišče ugotovi, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev poslovanja nična, tako ugotovljena ničnost ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Če katerakoli stran ne bo uveljavljala pravic, ki so opredeljene v pogojih ne velja, da se jim je odrekla ali da jih je izgubila.

Pristojnost sodišč in reševanje sporov

Za vse spore, ki bi izhajali iz razmerja nakupa ali ponujanja izdelkov preko vibeit.co ali integrirane spletne prodajne platforme na drugih straneh se družba VIBEIT, d.o.o. in obiskovalci ter kupci, zavezujejo reševati na sporazumen način ter ob njihovem reševanju upoštevati ekonomičnost ter učinkovitost posameznih postopkov za reševanje sporov.

Za spore, katerih rešitev bi bila izvedena po sodni poti, je pristojno sodišče glede na sedeže družbe VIBEIT, d.o.o..

Vklopi razum, zahtevaj račun

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.