Dostop

Dostop v prostore Huba se opravi z obeskom. Vsak najemnik prejme 2 povratna obeska, za nadomestilo ob izgubi oz za povečanje števila se zaračuna provizija 10€ na vstopni obeseb / kartico.

Pisarne so predmet zaklepanja s fizičnim ključem - vsaka pisarna ima unikaten ključ. Generalni dostop do vseh pisarn ima le manager Huba (uporablja skladno s pogodbo le ob soglasju naročnika!) in izvajalec čiščenja. Sejna soba se ne zaklepa.

Uporabnik si po dogovoru z managerjem uredi dostop do poštnega nabiralnika.

Splošna pravila

Zapirajte vrata svojih pisarn in sejne sobe, vokalno komunikacijo pa ohranjajte na “normanih decibelih”, če se le da :) Sprejem gostov se naj opravi osebno, za čakanje lahko izkoristite lounge-area v avli. Za sprejem pošte in/ali paketov se lahko dogovorite z vratarjem. 

Varnost predmetov v pisarnah je v izključni odgovornosti uporabnikov (najemnikov) pisarn, zato jih zaklepajte! Alarm se izklopi ob prvem prihodu v Hub (v kolikor je vratar prvi na objektu, ga izklopi on. Po navadi okrog 7.00) vklopi pa ga tisti, ki zadnji zapusti prostore. 

Upravljanje z alarmom se opravi na panelu, ki se nahaja pri dvigalih pri zadnjem vhodu v stavbo.

Vklop alarma

 1. Vnesite svojo 4 mestno dostopno kodo

 2. Na zaslonu se izpiše “Ali zelite VKLOPITI ?”

 3. Pritisnite tipko “Yes”

 4. Izpiše se “VKLOPI sektor VIBEIT ?”

 5. Pritisnite tipko “Yes”

 6. Izpiše se “VIBEIT se VKLJUČUJE”

 7. Alarm je vključen.

Izklop alarma

 1. Vnesite svojo 4 mestno dostopno kodo

 2. Na zaslonu se izpiše “Ali zelite IZKLOPITI ?” **

 3. Pritisnite tipko “Yes”

 4. Izpiše se “IZKLOPI sektor VIBEIT ?”

 5. Pritisnite tipko “Yes”

 6. Izpiše se “VIBEIT IZKLJUČENO !”

 7. Alarm je izklopljen.

** V primeru, da se izpiše “Ali zelite vklopiti”, pomeni, da je alarm že izključen in lahko z tipko “NO” prekličete postopek.